zie voor eerdere tentoonstellingen:

‘Aardappeleters in de marge’

Een uitgave van ‘de Hanzepersen’


Bij drukkerscollectief ‘de Hanzepersen’ verschijnt elke twee jaar een gezamenlijke uitgave.

In 2016 lieten de 8 drukkers (Doortje de Vries, Maaike van der Meulen, Sjaklien Euwals, Silvia Zwaaneveldt, Henk Francino, Albert Cnossen, Niels Klinkenberg en Peter Duijff) zich inspireren door Vincent van Gogh’s ‘Aardappeleters’.

Elke drukker leverde geheel naar eigen inzicht een katern; alleen over de wijze van drukken, het formaat en de bindwijze werden afspraken gemaakt. De verschillende katernen werden onder leiding van boekbinder/drukker Henk Francino samengevoegd tot een kleurrijke, gevarieerde bundel met proza, poezie en diverse vormen van grafiek, alles in hoogdruk.

er is een PIEP(er) - show gedurende de tentoonstelling

MARTIN VAN THIEL